مرور برچسب

محمد آصف فکرت هروی

مرگ پاسبانان فرهنگ فارسی در غربت‌آباد فرنگ

دو پاسبانِ فرهنگِ فارسی در ایران و افغانستان(محمدعلی اسلامی ندوشن و محمدآصف فکرت) سال‌های پایانی عمر را در کانادا سپری کرده و به قول فکرت؛ «خوش‌‌نشین غربت‌آباد فرنگ» بودند و…

محمد آصف فکرت هروی درگذشت

محمّد آصف فکرت هروی، فهرست‌نگار و نسخه‌پژوه  افغانستانی و پژوهشگر پیشین مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی طی سال‌های ١٣۶۵ تا ١٣٧٧، چهارشنبه، هفتم اردیبهشت ماه از دنیا رفت.