مرور برچسب

محمدسعید عبداللهی

وصفی حجاب؛ شاگرد فلسطینی ویتگنشتاین

محمد سعید عبداللهی دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق و طلبه سطح چهار حوزه علمیه، در یادداشتی نگاهی انداخته به شخصیت و اندیشهٔ «وصفی حجاب»، تنها دانشجویی که ویتگنشتاین راهنماییِ…

غزه، کودکان و «یقین اخلاقی»

محمد سعید عبداللهی(طلبه سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق): یکی از این گزاره‌ها که شاید بیشترین همدلی را میان مردمان از هر دین، رنگ و نژاد و فیلسوفان برانگیزد این…

وقتی زنان فلسفه می‌ورزند| محمدسعید عبداللهی

جنگ جهانی دوم درآستانه آغاز بود که الیزابت آنسکوم، فیلیپا فوت، مری میجلی و آیریس مرداک پا به آکسفورد گذاشتند. در آن دوران، از آنجایی که مردان به جبهه فراخوانده می‌شدند، فرصتی…

دوان در پیِ شهسوار ایمان؛ نگاهی به زندگی و برخی آراء کیرکگور| محمدسعید عبداللهی

کیرکگور فیلسوفِ دلباخته‌ای بود که ابتنای اعتقاد دینی بر استدلال‌های آفاقی و برون دینی را نمی‌پذیرفت وآن ها را فاقد شور و ارزش می‌دید و هرگونه تلاشی در جهت جاری ساختن معیارهای…

هانس کونگ، الهی‌دانی که پاپ مرتدش خواند!

«به رغم تمام جفاها و بی مهری‌هایی که ازسازمان کلیسای کاتولیک رم دیده‌ام، کلیسای کاتولیک، این انجمن دوستیِ مومنان، همچنان خانه معنوی من باقی مانده است» (از مقدمه کتاب تاریخ…