مرور برچسب

محتشم کاشانی

نگاهی به مضمون و محتوای کربلانامه

مفهوم زمان از تاريخ و اسطوره منبعث مي‌شود و اين امر در مرثيه مذهبي و نيز جهان‌بيني شيعي مصداق دارد. براي شيعه، همه روز، كربلاست و هر لحظه، لحظه شهادت امام حسين (ع) است. برخلاف…