مرور برچسب

متفکران معاصر

اِولین آندرهیل، تأملی در مفهوم مراقبه

اولین آندرهیل (1941-1875) متفکر و عرفان‌پژوه انگلیسی بود. او با نگارش بیش از 40 کتاب به یکی از چهره‌های مهم قرن بیستم تبدیل شد. او را احیاگر مفهوم قدسیت به عنوان رسالت هر…

سیدمحمد نقیب العطاس

سیدمحمد نقیب بن‌علی بن‌عبدالله بن‌محسن العطاس، متولد پنجم سپتامبر 1931 در شهر بوگور از ایالت جاوای اندونزی، یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان مسلمان معاصر است. نقیب عطاس یکی از…

درباره الوین تافلر

الوین تافلر نویسنده و پژوهشگر برجسته آمریکایی به شمار می‌رود که مفاهیمی همچون انقلاب دیجیتالی، انقلاب ارتباطات و تغییرهای فناورانه را به جهانیان شناساند. او همچنین نقش پررنگی…

پل موزر؛ اختفای الهی

پل موزر از فیلسوفان تحلیلی معاصر است. او در بعضی کتاب‌ها و مقالاتش سعی کرده است تا تبیین مناسبی از مسئله خفای الهی ارائه دهد. وی در مواجهه با مسئله پنهان بودن خداوند، نگاه و…

محمد عابدالجابری؛ مواجهه با عرفان

محمد عابد الجابری (1936-2010) یکی از روشنفکران جهان عرب بود. وی به علل انحطاط جهان اسلام و همچنین جهان عرب می‌اندیشید. او برای دست یابی به ایده‌ای منسجم در این خصوص، به نقد…

جان هیک، مسئله شرور

جان هیک (1922-2012) فیلسوفِ بریتانیاییِ معاصر، اگر چه در خصوص کثرت‌گرایی دینی به تأمل پرداخته است و نام او با پلورالیزم دینی گره خورده؛ اما در خصوص دیگر مسائل دینی هم به…

ریچارد بریث ویت و معناداری زبان دینی

ریچارد بریث ویت فیلسوف معاصر انگلیسی است. او در خصوص زبان دین به تحقیق پرداخته است. وی می‌کوشد تا کارکردهای دین را به تصویر کشد. او منظومه فکری‌اش را به گونه‌ای طراحی کرده تا…