مرور برچسب

متفکران جهان عرب

نگاهی انتقادی به اسلام عربی| عظیم محمودآبادی

هرچند سال‌ها است که به واسطه آثار هانری کربن «اسلام ایرانی» در جامعه ما به مفهومی جا افتاده تبدیل شده که در موردش سخنان بسیاری – از سوی موافقان و مخالفان این تعبیر- گفته و…

آشنایی با متفکران جهان عرب(۸):‌ آدونیس

حمیدرضا تمدن: شاید در ایران، علی احمد سعید ملقّب به آدونیس، یکی از پرآوازه‌ترین شاعران معاصر جهان عرب را تنها به واسطه اشعارش و کتبی مانند «الکتاب»، «سیری در شعر عربی»، منتخب…