مرور برچسب

متفکران جهان عرب

نگاهی انتقادی به اسلام عربی| عظیم محمودآبادی

هرچند سال‌ها است که به واسطه آثار هانری کربن «اسلام ایرانی» در جامعه ما به مفهومی جا افتاده تبدیل شده که در موردش سخنان بسیاری – از سوی موافقان و مخالفان این تعبیر- گفته و…