مرور برچسب

مارتین هایدگر

بی‌قراری انسان مدرن

حمیدرضا خادمی: پیرو انتشار یادداشت این‌جانب با عنوان «ناپایداریِ انسان مدرن» در سایت معتبر دین آنلاین یکی از دوستان اندیشمند و اهل علم نکته‌ای را به درستی متذکر شدند که…

ناپایداری انسان مدرن

حمیدرضا خادمی: در اینجا قصد ندارم دیدگاه هایدگر را تحلیل کنم، بلکه از آن به عنوان مبنایی برای وصف انسان مدرن یعنی ناپایداری در همه عرصه‌ها بهره می‌جویم.

هیدگر سخنی برای ما ندارد

هيدگر و نيز هگل و كثيري از فيلسوفان غرب، عالم را در حقيقت محدود و منحصر به غرب مي‌دانستند و هر جاي ديگري صرفا فرع و حاشيه‌اي بر غرب تلقي مي‌شد. فيلسوف هرگز در فكر و در انتظار…

درس‌گفتارهای مارتین هایدگر کتاب شد

درس‌گفتارهای مارتین هایدگر در نیم‌سال تحصیلی 1942ـ1943 در دانشگاه فرایبورگ با عنوان «پارمنیدس» از سوی انتشارات سمت منتشر و در دسترس علاقه‌مندان به فلسفه قرار گرفت.

تنیده در جهان؛ نگاهی به کتاب در-جهان-بودن

كتاب در-جهان-بودن با ترجمه زكيه آزاداني، دانش‌آموخته دكتراي فلسفه در دانشگاه تهران و نويسنده مقالات و جستارهايي درباره فلسفه هايدگر به تازگي توسط نشر ني منتشر شده است. دريفوس…

از فلسفه تا سیاست رهایی بخش

خلاصه‌ای از دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی احسان شریعتی، پژوهشگر فلسفه در جلسه‌ی نقد وبررسی کتاب «هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»