مرور برچسب

مارتین هایدگر

تنیده در جهان؛ نگاهی به کتاب در-جهان-بودن

كتاب در-جهان-بودن با ترجمه زكيه آزاداني، دانش‌آموخته دكتراي فلسفه در دانشگاه تهران و نويسنده مقالات و جستارهايي درباره فلسفه هايدگر به تازگي توسط نشر ني منتشر شده است. دريفوس…

از فلسفه تا سیاست رهایی بخش

خلاصه‌ای از دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی احسان شریعتی، پژوهشگر فلسفه در جلسه‌ی نقد وبررسی کتاب «هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»

بر سبزه مرگ؛ بررسی مرگ در هشت کتاب سهراب سپهری با نظر به غزلیات بیدل دهلوی و آثار مارتین هایدگر

از میان پژوهش‌های صورت گرفته درباره سهراب سپهری، کمتر به قرابت‌های شعر و اندیشه او با بیدل دهلوی پرداخته شده است. با بررسی دیوان بیدل و هشت کتاب سپهری می‌توان دریافت شباهت‌های…

در کتاب «هایدگر؛ دامنهٔ فلسفی و سیاسی اندیشهٔ او» با ترجمه شروین اولیایی؛ دریدا و گادامر از هایدگر…

اولیایی گفت: در حال حاضر مشغول آماده‌سازی ویراست دوم «به ملاقات هایدگر» هستم و کتابی هم به زودی در انتشارات شوند منتشر می‌کنیم که بازهم کنفرانسی دربارهٔ هایدگر است.

نظر اندیشمندان متعدد درباره منوچهر آشتیانی؛ آشتیانی هم شیفته هایدگر بود هم منتقد/برخورداری از اصالت…

نجاتی حسینی نوشت:تفکرات وتألیفات منوچهر آشتیانی ثمره تحقیق و تأمل شخصی بودند نه ترجمه حرف‌های دیگران به زبان فارسی. لذا در میان اصحاب علوم اجتماعی ایران او از اصالت فکری…

مروری بر یک اثر فلسفی؛ هایدگر تفسیری بی‌بدیل و نو از «نقد عقل محض» کانت ارائه می‌دهد

هایدگر در کتاب «کانت و مسئله متافیزیک» به سراغ گفتگو با امانوئل کانت می‌رود و تفسیری بی‌بدیل و نو از یکی از بزرگترین آثار فلسفی همه دوران‌ها یعنی «نقد عقل محض» ارائه می‌دهد.