مرور برچسب

مارتین هایدگر

هیدگر سخنی برای ما ندارد

هيدگر و نيز هگل و كثيري از فيلسوفان غرب، عالم را در حقيقت محدود و منحصر به غرب مي‌دانستند و هر جاي ديگري صرفا فرع و حاشيه‌اي بر غرب تلقي مي‌شد. فيلسوف هرگز در فكر و در انتظار…

درس‌گفتارهای مارتین هایدگر کتاب شد

درس‌گفتارهای مارتین هایدگر در نیم‌سال تحصیلی 1942ـ1943 در دانشگاه فرایبورگ با عنوان «پارمنیدس» از سوی انتشارات سمت منتشر و در دسترس علاقه‌مندان به فلسفه قرار گرفت.

تنیده در جهان؛ نگاهی به کتاب در-جهان-بودن

كتاب در-جهان-بودن با ترجمه زكيه آزاداني، دانش‌آموخته دكتراي فلسفه در دانشگاه تهران و نويسنده مقالات و جستارهايي درباره فلسفه هايدگر به تازگي توسط نشر ني منتشر شده است. دريفوس…

از فلسفه تا سیاست رهایی بخش

خلاصه‌ای از دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی احسان شریعتی، پژوهشگر فلسفه در جلسه‌ی نقد وبررسی کتاب «هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»

بر سبزه مرگ؛ بررسی مرگ در هشت کتاب سهراب سپهری با نظر به غزلیات بیدل دهلوی و آثار مارتین هایدگر

از میان پژوهش‌های صورت گرفته درباره سهراب سپهری، کمتر به قرابت‌های شعر و اندیشه او با بیدل دهلوی پرداخته شده است. با بررسی دیوان بیدل و هشت کتاب سپهری می‌توان دریافت شباهت‌های…