مرور برچسب

لیبرالیسم

فردگرایی در جوامع لیبرال و اضمحلال فرهنگی

آیا فردگرایی رادیکال در جوامع لیبرال جانشین اخلاق شده است؟ و آیا هشداری برای فرهنگ جامعه محسوب می شود؟ سؤال یادداشت حاضر این است: آیا علائمی وجود دارد که نشان دهد فردگرایی…

روسو فیلسوف روشنگری و ضدروشنگری

هرچند روسو فیلسوف روشنگری است، در عین حال فیلسوف ضد روشنگری هم است. فیلسوفان دوره روشنگری مانند دیدرو و دالامبر کاملا متعلق به روشنگری هستند، اما روسو اینطور نیست. او در عین…

چرا مسلمانان هند به دنبال لیبرالیسم هستند؟

در شرایطی که سیاست‌های کشور هند رنگ و بوی بیشتری از اولویت‌دهی به هندوها می‌گیرد مسلمانان هند دیگر نه به دنبال اجرای شریعت اسلامی، بلکه به دنبال اجرا و تعهد حکومت مودی به…

اغلب جماعت‌گرایان بر لیبرالیسم جمع می‌بندند!

در عین همدلی با برخی از انتقادات وارد بر لیبرالیسم، به‌خصوص انتقادات جماعت‌گرایانه متوجه آن، اما از یکدست‌سازی و مطلق‌گرایی یا مطلق‌العنانیِ برخی از نقدهای فوق نسبت به…