مرور برچسب

قرآن

پیام هدیه قرآن خطی پوتین به رهبری

روزنامه اعتماد در شماره امروز به تفسیر صادق خرازی از اهدای قرآنی خطی توسط پوتین به رهبری پرداخته و در کنار بازتاب سخنان جدید تقی آزاد ارمكی در خصوص نظریه اجتماعی ابن‌خلدون،…

سرنوشت آیات

هر آیه‌ای در قرآن، سرنوشتی دارد. اگر برای هر یک از آیات قرآن، پرونده‌ای بسازیم و از نخستین تفسیرها تا آخرین برداشت‌ها را از آن آیه، گردآوری و تاریخ‌گذاری…

ضرورت ژرف‌نگری در مطالعات قرآنی

آن که من دنبالش بودم این است که نظام اسلامی را با تدریج نزول قرآن منطبق بکنم و بگویم شکل‌گیری نظام اسلامی پایه‌اش قرآن بوده است