مرور برچسب

فلسفه یونان

نگاهی به کتاب «افلاطون در چنگ شما»

كتاب «افلاطون در چنگ شما» که به قلم برایان پرافیت و به‌همت انتشارات حكمت كلمه منتشر شده‌است، به‌صورت چكیده زندگی‌نامه و فلسفه افلاطون را شرح می‌دهد.

نسبت طبیعت و صناعت در فلسفه یونان

حسن بلخاری: از نظر ارسطو انسان سه ساحت دارد: ساحت اول تئوریکه که نتیجه اش اپیستمه است. ساحت دوم حوزه پراتیک است و دستآوردش سیاست است و می‌گوید انسان ساحت سومی‌هم دارد؛…

کتاب فلسفه در دوره باستان منتشر شد

کتاب تاریخ فلسفه غرب (۱)؛ فلسفه در دوره باستان تألیف حمیده کوکب، ملیحه صابری نجف آبادی و حمیدرضا خادمی به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شد.