مرور برچسب

فلسفه و عرفان

پرویز عباسی داکانی: پرسش از غایت بشر در فلسفه و عرفان اسلامی به زندگی معنا می‌بخشید

یک استاد عرفان گفت: حکمایی نظیر ملاصدرا بیشتر معطوف به «جهت» سؤالی را مطرح می‌کردند؛ همچنین می‌پرسیدند مبادی زندگی و غایاتِ آن چیست؟ ناگفته پیداست که همین سؤالات به زندگی معنا…

محمد عابدالجابری؛ مواجهه با عرفان

محمد عابد الجابری (1936-2010) یکی از روشنفکران جهان عرب بود. وی به علل انحطاط جهان اسلام و همچنین جهان عرب می‌اندیشید. او برای دست یابی به ایده‌ای منسجم در این خصوص، به نقد…