مرور برچسب

فلسفه هنر

شرف برتر از هونر(هنر) آمد پدید!*

سیدمرتضی طباطبایی: همیشه وقتی شعر «هنر برتر از گوهر آمد پدید» را می‌شنیدم، ضمن تصدیقش از خود می‌پرسیدم حال که هنر از درّ و گوهر ارزشمندتر است، آن چیست که حتی از هنر برتر باشد.…

چرا جامعه شناسی و هنر با هم سر آشتی ندارند

جرمی تنر مدرس هنر و باستان‌شناسی (یونان و روم) در کالج دانشگاه لندن، در این اثر می‌کوشد ضمن معرفی آثار برگزیده، به بررسی رابطه جامعه‌شناسی و تاریخ هنر نیز بپردازد.