مرور برچسب

فلسفه تحلیلی

فلسفه در جهان جدید/ از بنتام تا رورتی

خواننده در این مجلد با آخرین فلاسفه بزرگ غرب آشنا خواهد شد و علاوه بر فلاسفه تحلیلی پس از ویتگنشتاین، مكتب فرانكفورت، ریچارد رورتی، یورگن هابرماس، آلوین پلاتینگا و.. را نیز…

جان لسلی مکی؛ تأملی در ماجرای شرور

جان لسلی مکی (1917. 1981) فیلسوف استرالیایی بود که به اخلاق و فلسفه دین می‌اندیشید. وی را یک شک‌گرای اخلاقی نامیده‌اند. او معتقد بود که هیچ ارزش عینی در عالم وجود ندارد. به…

ویلیام آلستون؛ مواجهه با تجربه دینی

ویلیام. پی.آلستون (1921-2009) از مشهورترین فیلسوفان دین معاصر است. این متفکر امریکایی در سنت فلسفه تحلیلی به تأملاتی پرداخته بود. وی به بحث از تجربه دینی نگاه مبسوطی داشت.…