مرور برچسب

فقه شیعه

فقه شیعه و تأمین اجتماعی

بیمه، مفهومی مدرن و مربوط به دوره ماست. اولین مواجهه‌ای که در فقه‌مان با بیمه داشته‌ایم حدوداً به صد و اندی سال قبل برمی‌گردد. من سعی کردم چالش‌هایی را نیز که فقهای مطرح قرن…

خوارج؛ قرآن‌گرایان سنت‌گریز| روح‌الله نجفی

خوارج یکی از فرق مهم انحرافی در میان مسلمانان به شمار می‌آیند. بر وفق گزارش‌های تاریخی، خوارج در جنگ جمل و نیز در جنگ صفین قبل از ماجرای حکمیت، جزء اصحاب و یاران امام علی…

لزوم استفاده از فقه شیعه از نظر استاد الازهر

نیمۀ بهمن بود که یادداشتی از عصام تلیمه با عنوان «چگونه از فقه شیعه استفاده کنیم؟» در پایگاه «عربی ۲۱» منتشر شد. وی در مقدمه تأکید می‌کند که این یادداشت، به عقاید شیعه یا…