مرور برچسب

فقه شیعه

ورود فقه به منطقه ممنوعه و پیامدهایِ آن

محمدتقی سهرابی‌فر: پیشینه هزار ساله فقه شیعه با فراز و نشیب‌ها همراه بوده است اما ورودِ رسمیِ فقه به عرصه اجتماع و سیاست و مسائل و پرسش‌های بیشتر و عمیق‌ترِ دورانِ جدید، نگاه…

فقهِ معاصر عیسوی(ع) و ابهاماتِ فقه معاصر ما

محمدتقی سهرابی‌فر: پرواضح است فقهی که در چند قرن گذشته عمدتاً در راستایِ رفع نیازهایِ فردی رشد یافته، جهت به روز شدن متوقف بر تعیین تکلیف بسیاری از مباحث در اصول و فلسفه فقه…

فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟

محمدتقي سهرابيی‌فر ىر يادداشت «فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟» به توسعه فقه شیعه در دو فصل قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و آسیبِ جدّی این توسعه را برای فقه شیعه…

فقه شیعه و تأمین اجتماعی

بیمه، مفهومی مدرن و مربوط به دوره ماست. اولین مواجهه‌ای که در فقه‌مان با بیمه داشته‌ایم حدوداً به صد و اندی سال قبل برمی‌گردد. من سعی کردم چالش‌هایی را نیز که فقهای مطرح قرن…

خوارج؛ قرآن‌گرایان سنت‌گریز| روح‌الله نجفی

خوارج یکی از فرق مهم انحرافی در میان مسلمانان به شمار می‌آیند. بر وفق گزارش‌های تاریخی، خوارج در جنگ جمل و نیز در جنگ صفین قبل از ماجرای حکمیت، جزء اصحاب و یاران امام علی…

لزوم استفاده از فقه شیعه از نظر استاد الازهر

نیمۀ بهمن بود که یادداشتی از عصام تلیمه با عنوان «چگونه از فقه شیعه استفاده کنیم؟» در پایگاه «عربی ۲۱» منتشر شد. وی در مقدمه تأکید می‌کند که این یادداشت، به عقاید شیعه یا…