مرور برچسب

فساد مالی

فساد مالی بزرگ در واتیکان

روز سه‌شنبه محاکمه کاردینال جووانی آنجلو بچو به همراه ۹ متهم دیگر که در رسوایی مالی تاریخی در واتیکان مشارکت داشته‌اند آغاز می‌شود. این نخستین بار در تاریخ معاصر است که یک…