مرور برچسب

غزالی

محاسبی؛ عالم تاثیرگذار بر تفکر غزالی

نویسنده کتاب نظام اخلاقی حارث محاسبی: اخلاق محاسبی وقتی با فلسفه‌های اخلاق امروزی همچون فلسفه‌های اخلاق تحلیلی قیاس می‌شود قابل توجه است. چون اخلاق او برنامه‌ای برای انسان…