مرور برچسب

علوم شناختی

فلسفه ذهن و علوم شناختی

فلسفه تحليلي با تاثير عميق از آثار ويتگنشتاين موجب ظهور فلسفه ذهن نيرومندي شد كه بخش بسيار بزرگي از دغدغه‌هاي فلاسفه تحليلي بعدي را تشكيل داد. فلسفه ذهن يكي از شكوفاترين و…

وحدت حوزه و دانشگاه از زاویه ای دیگر

بار دیگر سالگرد شهادت شهید آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه فرا رسید. با فرارسیدن این روز و مناسبت، داغ‌هایی کهنه و دغدغه‌هایی دیرین از نو زنده می‌شوند: داغ دو تکه…