مرور برچسب

علم و دین

آلوین پلنتینگا:قائل به سازگاری علم و دین هستم/ به استدلالها و براهین علمی اثبات وجود خدا خوشبین…

یکی از فیلسوفان دین معاصر که در این زمینه حرفهای قابل ملاحظه دارد پروفسور آلوین پلنتینگا است که از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. آثار…