مرور برچسب

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی؛ فارابی عصر و مفسر کبیر قرآن

۲۴ آبان، سالروز درگذشت فرزانه‌‏ای فرهیخته، فارابی عصر، مفسر کبیر قرآن و عارفی کامل است که عمر ۷۹ ساله خود را، برای شکوفایی معارف دینی و گسترش آن در جامعه انسانی هدیه کرده و با…

سیرت پیامبر(ص) ۳/ علامه طباطبایی

پیامبر(ص) از همه کس دیرتر به خشم مى ‏آمد و زودتر خشنود مى ‏شد. وى مهربان‌ترین و خیرخواه‏ ترین و سودمندترین کس براى مردم بود. او به هیچ کس ستم نمى ‏کرد، و پوزش عذرخواهان را مى‏…

سیرت پیامبر(ص) ۲/ علامه طباطبایی

امام‌صادق(ع) فرمود: «خداوند پیامبرش را به اخلاق نیک و پسندیده مخصوص گردانید. شما هم خود را بیازمایید؛ اگر آن اخلاق نیک در شما بود، خداى را سپاس بگویید و از او بخواهید تا آن را…

سیرت پیامبر(ص) ۱/ علامه طباطبایی

خوى نیک پیامبر(ص) شامل همه بود؛ به حدى که مردم او را پدرى مهربان مى‏ دانستند و همه در حق، نزد او برابر بودند. مجلس او مجلس حلم و حیا و صداقت و امانت بود.