مرور برچسب

علامه طباطبایی

علامه‌ طباطبایی (ره) به روایت دکتر احمد بهشتی

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی را بیشتر با تفسیر المیزان می‌شناسیم. او در محافل علمی‌جهان اسلام و بیرون مرزها با اندیشه‌های فلسفی‌اش شناخته می‌شود. استادی که شاگردان بسیاری تربیت…

دستِ انابت به امیدِ اجابت| سید هادی طباطبایی

می‌گویند واقعه شومِ یازدهم سپتامبر که رخ داد، پرسش‌های بسیاری برانگیخت. آسیب دیدگان از این واقعه فریاد بر می‌آوردند که پس خدا کجاست؟ پرسش‌ها چنان بالا گرفت که برخی به الحاد…

سیدیحیی یثربی: صاحبِ المیزان با قرآن به جنگ خرافات رفت / کار زیادی پس از علامه طباطبایی نکرده‌ایم

سیدیحیی یثربی عقیده دارد: مرحوم علامه طباطبایی باید تفسیری را با هزار زحمت می‌خرید و مطالعه می‌کرد و بیشتر آن‌ها را در کتابخانه می‌خواند، اما اکنون ما با وجود این همه…