مرور برچسب

عراق

حضور سفیر فرانسه در پیاده‌روی اربعین

سفیر فرانسه در عراق در جمع زائران در پیاده‌روی اربعین حضور یافت و ضمن تحسین دست اندرکاران برپایی مراسم اربعین، این رویداد را بزرگ‌ترین اجتماع بشری در جهان توصیف کرد.