مرور برچسب

عبدالحسین خسروپناه

پاسخ خسروپناه به عبدالکریم سروش؛ آیا این همه دستاورد مثبت در حکومت دینی نباید دیده شود؟

حال از سروش و مریدانش سؤال می‌کنم آیا حکومت‌های سکولار در دنیایی ظلمانی امروز عشق و ایمانی در دل انسان‌ها ایجاد کرده‌اند؟ آیا این همه جنایت‌ها نسبت به سیاهپوستان و مردم مظلوم…