مرور برچسب

عاشورا

چرا امام حسین (ع) گفت «اگر دین ندارید، آزاده باشید»؟/ رابطه مفهومی دین و آزادگی در بیان عاشورایی…

آیت‌الله محمد سروش محلاتی به تفسیر و تشریح عبارت «کونو احرارا فی‌دنیاکم» (اگر دین ندارید، در دنیای خود آزاده باشید) پرداخت که امام حسین (ع) در مواجهه با سپاه شمر به زبان…

مصطفی ملکیان و معیارهای اخلاقی در منشِ حسینی

مصطفی ملکیان از جمله فیلسوفان اخلاق است که به موضوع ماه محرم و حرکت امام حسین (ع) پرداخته و مباحثی را طرح کرده است. وی برخی درسها از حرکت امام (ع) را در سخنرانیهای خود عنوان…

جشن و عزای مذهبی ما رو به کدام سو می‌رود؟

هر کس این قطعه ویدیویی را ببیند به شدت متأثر می‌شود: در این ویدیو نشان داده می‌شود که چند کبوتر با نهایت درد و رنج در میان آتش پر پر می‌زنند و می‌سوزند. می‌گویند این ویدیو…

حماسه حسینی به مثابه اسطوره

حادثه عاشورا برای شیعیان همان حادثه ویژه تاریخی است که غبار تاریخ بر آن ننشسته و همواره زنده و جاری بوده است. اگر برای اروپاییان سقراط اسطوره‌ای است که همواره برای آنان الهام…

تحریف‌ستیزی منحرف

گفت‌وگوی علمی دربارۀ عاشورا در ایام عزاداری، برای من چندان خوشایند نیست؛ به‌ویژه اگر همراه انتقاد از روش‌ها و منش‌ها باشد. اما فرصت‌ها را هم باید غنیمت شمرد. دربارۀ عاشورا…