مرور برچسب

طالبان در افغانستان

اسلامِ احمدشاه مسعودی| علی سلطانی

این گفتار به مرور برداشت‌های دینی احمدشاه مسعود، شیر دره‌ی پنجشیر، برگرفته از کتاب «احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود» می‌پردازد و از خلال روایت‌های همسر او محورهایی از…

خروج آخرین یهودی از افغانستان

آخرین فرد یهودی ساکن در افغانستان که سال‌ها در کنیسه‌ای قدیمی و فرسوده زندگی می‌کرد سرانجام برغم اعلام قبلی مبنی بر تصمیم برای ماندن، خاک این کشور را ترک کرد.