مرور برچسب

طالبان در افغانستان

حزب وحدت اسلامی افغانستان: اگر طالبان استبداد را ادامه دهند شیعیان و هزاره‌ها مبارزه مسلحانه را آغاز…

محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر این گروه به وعده خود برای اجتناب از استبداد عمل نکنند، جامعه شیعه و هزاره‌ها، درگیری مسلحانه را از…

طالبان و ادعای دولت فراگیر

طالبان روز سه‌شنبه تعداد بيشتري از مقام‌هاي حكومت خود را معرفي كرد، درحالي‌كه جامعه جهاني اين گروه شبه‌نظامي را به تشكيل يك حكومت فراگير با مشاركت همه گروه‌هاي قومي، مذهبي و…

سیاست آموزشی طالبان اعلام شد

وزارت آموزش عالی طالبان سیاست آموزشی دولت آینده افغانستان را اعلام کرد. بر همین اساس برخی درس‌ها در دانشگا‌ه‌های افغانستان که در تضاد با اسلام قرار دارند، حذف خواهد شد.