مرور برچسب

طالبان در افغانستان

زیستن در امارت جدید طالبان

هلمند بخش بسيار محافظه‌كاري از افغانستان است كه در آن تفسير سختگيرانه طالبان از اسلام كاملا با جنبه‌هاي مختلف فرهنگ منطقه همخواني دارد. سرگرمي مردم بسيار كم است. مد غربي و…

خیزش نسل جدید اسلامگرایان افغانستان؛ نواسلام‌گرایان غیرطالبانی چه کسانی هستند؟

یکی از دشمنان اصلی کشور و ملت افغانستان، رسانه‌ها هستند. رسانه‌هایی که چهره‌ای مخدوش از این کشور به تصویر کشیده‌اند. اگر چه افغانستان قریب به 40 سال درگیر جنگ است ولی همه این…