مرور برچسب

سینمای ایران

بازنمایی هتروتوپیاهای شهری در سینمای ایران؛ نگاهی به فیلم “شنای پروانه”| مریم فراش…

بازنمایی فضای شهری در سینما یکی از رویدادهای رایج است که نویسندگان مختلفی دربارهٔ آن نوشته‌اند. فیلمساز، خودآگاه یا ناخودآگاه، بخشی از روح و معنای زمانه و جامعهٔ خود را در…