مرور برچسب

سیدکاظم شریعتمداری

حضور یا پیغام؟

سید محمود طالقانی به دیدار آیت الله شریعتمداری رفته است. چای است و سیگار و پاکت نامه‌هایی که در مقابل افتاده است. زمانه پیغام و پسغامهاست. آن شیخِ در میان نشسته هم گویی پیامی…

خادمان و اطرافیانِ مقتدر

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی در هنگامه کهولت سن است. دست ایشان را گرفته‌اند و او را همراهی می‌کنند. افرادی که از اَقرباء محسوب می‌شوند. برخی از نزدیکان، خادمانِ بیتِ…

درباره کتاب “فقیهان و انقلاب ایران”

"ملاها بین محرومین و فرودستان طرفداران بسیاری دارند، اما دولتیان از ملاها می‌ترسند، زیرا ملاها می‌توانند قیام و بلوا بر پا کنند".(یاکوب ادوارد پولاک، پزشک اتریشی ناصرالدین…

مصایب حضور در دارالتبلیغ برای مطهری و مفتح

دارالتبلیغ اسلامی، مؤسسه‌ای علمی-مذهبی بود که آیت الله سید کاظم شریعتمداری آن را در سال ۱۳۴۴ شمسی با هدف تربیت مبلغ دینی و مقابله با تبلیغات ضد دین و ضدشیعی در قم تأسیس کرد.…

جدال موافقان و مخالفان دارالتبلیغ

آیت الله خمینی اگر چه در عرصه عمومی مخالفتی با این مؤسسه نکرده بود اما بارها در میان شاگردان و حامیان خود از تأسیس دارالتبلیغ اعلام نارضایتی کرد. امام خمینی در زمینه…