مرور برچسب

سنت

برای سنت‌ستیزی هم به سنت نیاز است

«یاسر میردامادی»، پژوهشگر دین و فلسفه، پیش‌تر مقاله‌ای را با عنوان «چرا مسلمان هستم» (Why I Am Muslim) به انگلیسی منتشر کرده است. گرچه این مقاله تا کنون به فارسی ترجمه نشده او…

مرگ حسن حنفی فیلسوف بزرگ مصری| مجید مرادی

در روز پنجشنبه 29 مهر 1400 دکتر حسن حنفی(1935-2021) چشم بر جهان فروبست. در جریان سفری که در سال 1378 به مصر داشتم نخستین بار در دفتر کارش در دانشکده فلسفه دانشگاه قاهره با او…

آخرالزمانِ مدرن

از سنت نمی‌­توان گریخت و سنت چیزی جز عقل و ایمان نیست و دوران مدرن هم از سنت نگریخته است، بلکه آمیزۀ کژ و کوژی از آنهاست، در نتیجه گسستی در کار نیست و هر چه هست پیوستگی است،…

انسان شناسی توسعه نیافتگی به روایت مرتضی فرهادی؛ نگاهی به کتاب صنعت برفراز سنت یا در برابر آن/ تقدم…

مرتضی فرهادی در کتاب «صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن»، نگاهی بین‌رشته‌ای و چندوجهی به توسعه دارد. رویکردی که برای فرهادی تازگی ندارد و نمونه بارز آن را می‌توان در آثار دیگر…

بنیادگرایی دینی، زاییده انحصارگرایی معرفتی

اعتماد در آخرین شماره هفته از رابطه سنت و تجدد نوشته و در کنار گزارشی از نشست تخصصی «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی»، به نقد فیلم «فروشنده» پرداخته است.