مرور برچسب

زیدیه

گفت‌وگو با مترجم کتاب «مطالعاتی در تاریخ زیدیه»/ شناخت ما از تاریخ زیدیه محدود به سنت زیدیه یمن است

کتاب «مطالعاتی در تاریخ زیدیه» گردآوری مشترک حسن انصاری و زابینه اشمیتکه با ترجمه محمدکاظم رحمتی به همت نگارستان اندیشه منتشر شد. محمدکاظم رحمتی، مترجم کتاب معتقد است: شناخت…