مرور برچسب

زنان محجبه

ارائه عروسک‌های محجبه در بازار جهانی

شرکت «سلام سیسترز» عروسک‌های محجبه‌ای را طراحی و به بازار جهانی ارائه داده‌است تا با کلیشه‌های جنسیتی علیه دختران مسلمان مبارزه کند.