مرور برچسب

روشنفکری

گفتگو با مصطفی ملکیان درباره «پرتاب‌های فلسفه»؛ روشنفکر تابع حقیقت، نه تابع دولت و مردم

مصطفی ملکیان: همانطور که روشنفكر دولتي قابل دفاع نيست، روشنفكر مردمي هم قابل دفاع نيست. روشنفكر بايد تابع حقيقت باشد. هر جا كه حقيقت در جانب مردم است بايد كنار مردم بايستد، نه…

نقدی بر مفهوم روشنفکری در گفتگوی سروش و ملکیان

در پی گفتگوی مجازی عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان، محتوای مطرح شده در آن نقل محافل گوناگون شده است و افراد بسیاری در نقد یا تحلیل این گفتگو دست به قلم برده‌اند. محمد محمدرضایی،…

خیزش مه ۱۹۶۸ پس از ۵۳ سال؛ درس‌هایی برای امروز

اصالت خيزش ۱۹۶۸ به برادری و مساوات اجتماعی مربوط می‌شود. به امتزاج طبقه‌های اجتماعی فارغ از هرگونه الگوگرائی و تبختر اجتماعی ارتباط دارد و از اين روی است كه مه ۱۹۶۸ به هيچ…

نسل بی‌روشنفکر

دهه ۷۰ خورشيدي، يعني سال‌هاي پس از جنگ، با راه افتادن دوباره چرخ‌هاي اقتصاد و گشايش نسبي فضاي سياسي، عرصه انديشه ايران نيز شاهد ظهور چهره‌هاي تازه‌اي بود، روشنفكراني از…