مرور برچسب

دین و کرونا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ استیصال فعلی بشر در برابر کرونا به معنای دوره…

به عقیده میری کل رسانه‌های جهان بسیج شده‌اند تا ثابت کنند «انسان در وضعیت استیصال است» و هیچ عاملیتی ندارد. حال نمی‌توان این استیصال را به معنای آخرالزمانی تعبیر کرد.

کرونا خشم خداوند است؟

بیش از هفت ماه است که ویروس کرونا همه مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و بر حوزه‌های مختلفی چون علم، دین، اقتصاد، سیاست و ... تأثیرات شگرفی گذاشته است. در این ایام به شنیدن اخبار…

پسا اسلام گرایی در قم

سیدعلی میرموسوی در یادداشتی با عنوان «پسا اسلام گرایی در قم» نوشت: “اقتصاد اسلامی یک شوخی است، خودمان را گول نزنیم.” این سخن بسیار با اهمیت را آقای محمد جواد علوی، نوه مرحوم…

فواید کرونا

شکی نیست که ویروس کرونا سختی‌های بسیاری در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. نگارنده خود یکی از عزیزترین و نزدیک‌ترین بستگان خود را در اثر این بیماری از دست داد اما…