مرور برچسب

دین و قدرت

در ستیز و سازش ایرانیان با قدرت و حکومت

محمدعلی عسگری: جمشید چوکسی پژوهشگر زرتشتی ایرانی مقیم خارج کتاب وزین و محققانه‌ای دارد تحت عنوان «ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده‌های…

روش‌شناسی دین‌پژوهی در معرفی شخصیت‌های تاریخی؛ به مناسبت بحث‌های نظریه دین و قدرت| فاطمه توفیقی

از آنجا که بحث‌ها درباره نظریه دین و قدرت هم از سوی خود صاحب نظریه و هم از سوی ناقدان گِرد دو مثال اسلام و مسیحیت می‌گشت، مثال‌هایی هم که در توضیح رویکردها بیان خواهم کرد، بر…

در عرض دین و قدرت(۱) | علی سلطانی

گفتار اخیر عبدالکریم سروش با عنوان «دین و قدرت» واکنش‌های انتقادی و همدلانۀ مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دربرداشت. برخی نقد یا تأیید مستقیم گفتار بودند و دیگرانی نقدِ نقد. این…

مرور گفتار احمد صدری در نقد نسبت دین و قدرت

دکتر صدری در باب نظریه دین قدرت دکتر سروش یا نسبت قدرت سیاسی و قدرت دینی در اسلام و ایضاً مسیحیت و یا نظریه پیامبر عارفی است مسلح نکاتی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد بررسی…

در لَجاج با رسول خدا(ص)

با اینکه تغییر و تحولات فکریِ صاحبانِ اندیشه و ارجاع، معمولاً نامنتظَر است و تعجب‌برانگیز، اما ممنوع و مذموم هم نیست و به یک اعتبار می‌تواند نیکو و پسندیده نیز باشد؛ چرا که…

نظریه «دین و قدرت» و ایمان کورمندانه

یکی از نزدیک‌ترین انواع و اصناف ایمان‌ورزی به روایت سروش دباغ به ایمان کورمندانه، آن‌چنان‌که در نظریه دین و قدرت عبدالکریم سروش تبیین شدنی است، ایمان شورمندانه است.