مرور برچسب

دین و سیاست

الهیات فانتزی

سروش علوی: «دین و سیاست» و جدال تاریخی این دو، در طولِ حیات فکری و اجتماعی انسان، باعث شکل‌گیری تلقّی‌های گوناگون و متفاوتی از خداوند، دین و مذهب شده است. در این نوشته کوتاه،…

اخبار دروغ چگونه جامعه‌ای بهتر ساخته‌اند؟ تأملی جامعه‌شناختی در باب الهیات و رسانه| جواد شریفی

یش‌بینی من این است که دینداری (به مثابه مجموعه‌ای از عقاید جزمی) در آینده کمرنگ‌تر می‌شود زیرا هم اثر رسانه‌ها و بمباران اطلاعاتی در دیرباور شدن انسان‌ها تردیدبردار نیست و هم…

دین و تضاد اجتماعی| یاسین حسینی

جناح‌های فکری، عقیدتی و مذهبی زمانی که در برابر یکدیگر قرار گیرند، خسارات زیانباری به همراه دارند. در صورتی که این جناح‌بندی‌ها نیز به سلطهٔ یکی از جناح‌ها بینجامد خسارات…

نسبت نبوت و حکومت در قرآن*| مهدی مهریزی

نسبت نبوت و حکومت موضوع نهمین لایو رمضانی در صفحه ایسناگرام دین‌آنلاین بود که با حضور مهدی مهریزی برگزار گردید. این دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و پژوهشگر…