مرور برچسب

دین و اخلاق

مصطفی ملکیان و معیارهای اخلاقی در منشِ حسینی

مصطفی ملکیان از جمله فیلسوفان اخلاق است که به موضوع ماه محرم و حرکت امام حسین (ع) پرداخته و مباحثی را طرح کرده است. وی برخی درسها از حرکت امام (ع) را در سخنرانیهای خود عنوان…

مروری بر یک کتاب؛ اخلاقیات عصر جدید

اخلاق وجه مشترک همه ادیان و آیین‌ها است؛ اما ظهور آن در جامعه به زمینه‌های فرهنگی بسیار نیازمند است. بخشی از مسئله اخلاق در جامعه ما مربوط به چیستی اخلاق است؛ امر اخلاقی چیست؟

ریچارد بریث ویت و معناداری زبان دینی

ریچارد بریث ویت فیلسوف معاصر انگلیسی است. او در خصوص زبان دین به تحقیق پرداخته است. وی می‌کوشد تا کارکردهای دین را به تصویر کشد. او منظومه فکری‌اش را به گونه‌ای طراحی کرده تا…

کرونا و آزمون دیگردوستی مؤثر

کرونا را آزمونِ آزمون‌ها می‌دانند. شاید این عنوان‌گذاری به دو دلیل باشد: یکی وسعت جغرافیایی تحت سیطره این ویروس که چین تا آمریکا را در نوردیده است و دیگری میزان تأثیر بر…