مرور برچسب

دین سازمان یافته

آیا معنویت بدون دیانت امکان‌پذیر است؟

77 درصد افرادی که در یکی از نظرسنجی‌های اخیرِ «تودی» شرکت کرده بودند، بین دیانت و معنویت تمایز قائل هستند و بیش از 70 درصد شرکت‌کنندگان بیان داشته بودند که برای آنها معنوی‌…