مرور برچسب

دوره قاجاریه

عزاداری محرم در دوران قاجاریه

عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان‌ها و کوچه و شهر به پرچم‌های سیاه مزین می‌شد و در تهران نزدیک به دویست هیات مراسم عزاداری برقرار بود.