مرور برچسب

دروغ مصلحتی

قدرت و کارآمدی دروغ‌‌های بزرگ| سیدعلیرضا واسعی

در ادبیات اخلاقی ایرانیان این سخن‌حکیمانه به فراوانی بر زبان‌ها جاری است که بار کج به منزل نمی رسد یا انسان دروغ‌گو رسوا می شود یا دروغ‌گو دشمن خداست و تعابیر دیگری که آشکارا…

دروغگو!

در نسبت میان دروغگویی، گمراه کردن و بیان یاوه، ما دروغگویی را بیشتر از همه محکوم می کنیم و در مرتبه بعدی، بیان یاوه و در آخر گمراه کردن را محکوم می‌کنیم. ممکن است گمراه کردن…

حالا برو و دروغ بگو!

این دیدگاه که دروغ گفتن به لحاظ اخلاقی بدتر از توریه است، خیلی رایج و طبیعی است و مدافعان برجستۀ بسیاری نیز داشته است. با این وجود، من در اینجا استدلال می‌کنم که این تفکّر غلط…