مرور برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی

کرونا و «مدرنیتهِ در اغما»

چند روز پیش خبر مبتلا شدن «لاورنس بِکَوو»، رئیس دانشگاه هاروارد و همسرش به ویروس کرونا در صفحه اینترنتی CNN منتشر شد. گر چه این روزها شاید اکثر ما از موضع بیرونی و ساحل امن و…

پیروزی قانون در دانشگاه آزاد

تصاحب و در اختیار گرفتن دانشگاه آزاد از جانب اصولگرایان در سال 1390 به زبان حقوقی یا از منظر حقوقی «تصرف عدوانی» بود. . .