مرور برچسب

حمیدرضا تمدن

شورش علیه تک‌ روایتی در تاریخ

شورش علیه تک‌ روایتی در تاریخ عنوان یادداشتی است که به مناسب انتشار کتاب اوکراین 2022: تاریخ در خطر به رشته تحریر درآمده است. کتاب به دنبال پاسخ به این سؤال است که جنگ اوکراین…

آشنایی با متفکران جهان عرب(۸):‌ آدونیس

حمیدرضا تمدن: شاید در ایران، علی احمد سعید ملقّب به آدونیس، یکی از پرآوازه‌ترین شاعران معاصر جهان عرب را تنها به واسطه اشعارش و کتبی مانند «الکتاب»، «سیری در شعر عربی»، منتخب…

دارالفنون| جان گرنی- نگین نبوی

این نوشتار، ترجمه مدخل «دارالفنون» دایرة المعارف ایرانیکا است که توسّط جان گرنی و نگین نبوی نوشته شده و حمیدرضا تمدن آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است.

نیم‌نگاهی به کتاب «دین و هویت در جهان امروز»

حمیدرضا تمدّن: آگاهی از رابطه میان ادیان گوناگون و همچنین ارتباط مذاهب و شاخه‌های موجود در یک دین با یکدیگر در نگاه نخست برای بسیاری از پژوهشگران جذّاب به نظر می‌رسد. با این…

طالبان و آینده افغانستان

حمیدرضا تمدن: این روزها مسأله افغانستان، فروپاشی دولت پیشین و همچنین به قدرت رسیدن طالبان بیش از پیش توجّه رسانه‌ها و تحلیل‌گران را به خود جلب کرده و البته بر کسی پوشیده نیست…

آدونیس و نقد بنیادین سنّت اسلامی

در ایران شاید برای نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی در کتاب «شعر معاصر عرب» آدونیس را معرفی کرد و وی را غرب‌زده‌ترین شاعر عرب-در معنای خوب کلمه- دانست. دکتر شفیعی کدکنی در آن اثر،…