مرور برچسب

حمیدرضا تمدن

دارالفنون| جان گرنی- نگین نبوی

این نوشتار، ترجمه مدخل «دارالفنون» دایرة المعارف ایرانیکا است که توسّط جان گرنی و نگین نبوی نوشته شده و حمیدرضا تمدن آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است.

نیم‌نگاهی به کتاب «دین و هویت در جهان امروز»

حمیدرضا تمدّن: آگاهی از رابطه میان ادیان گوناگون و همچنین ارتباط مذاهب و شاخه‌های موجود در یک دین با یکدیگر در نگاه نخست برای بسیاری از پژوهشگران جذّاب به نظر می‌رسد. با این…

طالبان و آینده افغانستان

حمیدرضا تمدن: این روزها مسأله افغانستان، فروپاشی دولت پیشین و همچنین به قدرت رسیدن طالبان بیش از پیش توجّه رسانه‌ها و تحلیل‌گران را به خود جلب کرده و البته بر کسی پوشیده نیست…

آدونیس و نقد بنیادین سنّت اسلامی

در ایران شاید برای نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی در کتاب «شعر معاصر عرب» آدونیس را معرفی کرد و وی را غرب‌زده‌ترین شاعر عرب-در معنای خوب کلمه- دانست. دکتر شفیعی کدکنی در آن اثر،…

آیا نواندیشان «مقاصد الشریعه» را باور دارند؟

نکته مهمّی که از مقایسه آثار نواندیشان و دیگرانی که اصطلاح «مقاصد الشریعه» را به کار برده‌اند به دست می‌آید آن است که اشتراک میان آنان از «اشتراک لفظی» فراتر نمی‌رود و البته…

حسن حنفی و «نوسازی سنت اسلامی»

آنچه نگارنده را وا داشت تا در این زمینه دست به قلم ببرد، کمبود آگاهی داخلی نسبت به تولیدات و تلاش های علمی پیشگامان این جریان در جهان عرب است. این در حالی است که امروزه…

از قرآن مؤمنان تا قرآن مورخان

مجموعه سه جلدی «قرآن مورخان » با مشارکت سی تن از پژوهشگران تاریخ ادیان به سرپرستی محمدعلی امیرمعزی؛ استاد دانشسرای کاربردی مطالعات عالی فرانسه ، و گیوم دی ؛ استاد اسلام‌شناسی…