مرور برچسب

حسن محدثی

تفاوت شریعتی با مطهری

حسن محدثی در میزگردی با موضوع «مقایسه تطبیقی اندیشه های شهید مطهری و دکتر شریعتی» که خبرگزاری مهر منتشر کرده به شماری از تفاوتها این دو متفکر و اندیشور حوزوی و دانشگاهی اشاره…