مرور برچسب

حسن بلخاری

شمس، مولانا و «دیگری»

به مناسبت روز شمس و مولانا، چکیده‌ای از بحث‌های ارائه شده توسط حسن بلخاری قهی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) در شهرکتاب مرکزی و در باب آرای شمس تبریزی پیرامون بزرگان حکمت و…

تشیع عالمانه آیتی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چهارشنبه سي و يكم شهريور ماه ۱۴۰۰ مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دكتر محمد ابراهيم آيتي، تاريخ‌نگار، مترجم و اسلام‌پژوه برجسته معاصر را در فضاي مجازي…

نسبت طبیعت و صناعت در فلسفه یونان

حسن بلخاری: از نظر ارسطو انسان سه ساحت دارد: ساحت اول تئوریکه که نتیجه اش اپیستمه است. ساحت دوم حوزه پراتیک است و دستآوردش سیاست است و می‌گوید انسان ساحت سومی‌هم دارد؛…

خیال و زیبایی در اندیشه‌ صدرالمتالهین شیرازی

در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، صورِ برتر و کاملتر از صور عالم خیال و مثال، در ساحت عقل حضور دارند فلذا، هنر و زیبایی در این دستگاه عبارت است از رسیدن به وجود برتر و بالاتر در…

لیله‌القدر؛ قلب انسان کامل  

از منظر عرفا، قلب، حقیقتِ وجود آدم است. این لطیفه روحانیِ بنهاده در وجود انسان نسبتی نیز با لیلة‌القدر دارد. لیلة‌القدر همان قلب انسان کامل یا رسول‌الله است که قرآن بر آن نازل…