مرور برچسب

جمعیت مسلمانان

ارتباط میان گرایش دینی و جمعیت خانواده‌ها

براساس نتایج تحقیقات مرکز پژوهشی پیو، معمولاً خانواده‌های مسلمان و هندو پرجمعیت‌تر از خانواده‌های مسیحی و بی‌دین هستند. مرکز پیو به‌تازگی داده‌هایی را از 130 کشور مختلف…

کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند

در میان کشورهای جهان، اندونزی، پاکستان و هند دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند. از میان 50 کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌اند اندونزی در ردۀ یک، ایران در ردۀ…

پنج واقعیت دربارۀ جمعیت مسلمانان در اروپا

حملات تروریستی اسلام‌گرایان و نیز ورود هزاران مهاجر مسلمان به اروپا باعث شده است یک بار دیگر توجّه‌ها به جمعیت مسلمان این قارّه معطوف شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله…