مرور برچسب

جمال البنا

جمال البنا؛ گریز از سایه برادر

جمال البنا تحت سیطره نام برادرش، چندان شهره نشد. بسیاری حتی از وجود تحقیقات وی اطلاعی نداشتند. حسن البنا برادر بزرگتر جمال، بنیان گذار اخوان المسلمین بود و نامش بر سر زبانها…

نواندیشان عرب به دنبال احقاق حقوق زنان

زنان در جوامع عربی، رفته رفته به سمت تحول قدم بر می دارند. فضای سیاسی و بعضاً رویکردهای سنتی از دین سبب شده تا زنان عرب با محدودیتهای فراوانی دست به گریبان باشند. در این میان…

جمال البنا؛ اندیشه‌ای برای اصلاح فکر دینی

 جمال البنا از جمله متفکرانی است که کوشید تا فهم امروزی از دین ارائه کند. معتقد بود که تعالیم دینی می‌باید به گونه‌ای فهم شود که مشکلی را از امروزِ بشر حل کند.

جمال البنا

جمال البنا (۱۹۲۰-۲۰۱۳) از جمله متفکران مصری بود. او برادرِ کوچکتر حسن البنا -بنیان‌گذار اخوان المسلمین- است. شاید به همین دلیل بود که نام جمال تحت سیطره­‌ی نام برادرش، چندان…