مرور برچسب

تمدن اسلامی

تاریخ علم و دین در اسلام

آلنور دنانی در مقاله «تاریخ علم و دین در اسلام» دانشنامه علم و دین به بررسی نگرش این دین به علم و نیز سازوکار فعالیت علمی در تمدن اسلامی پرداخته است. دانشنامه علم و دین…

انتشار کتاب «در آستانه تمدن»

کتاب «در آستـانه تمدن؛ ظرفیت های تمدنی اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر» نوشته محمد بهمنی به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.