مرور برچسب

تمدن اسلامی

انتشار کتاب «در آستانه تمدن»

کتاب «در آستـانه تمدن؛ ظرفیت های تمدنی اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر» نوشته محمد بهمنی به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

کشف گورستان اسلامی در اسپانیا

کارگران اسپانیایی به تازگی گورستانی باستانی در استان ساراگوسا، واقع در شمال شرقی اسپانیا کشف کرده‌اند که حاوی بقایای ۴۵۰۰ جسد مربوط به دوران اسلامی است.