مرور برچسب

تفسیر اجتماعی

تفسیر اجتماعی و نگاه زنانه| کبری روشنفکر

کبری روشنفکر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نوزدهم اسفندماه در سخنانی در اولین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی در جهان اسلام به موضوع «تفسیر اجتماعی و نگاه زنانه با بررسی موردی…

تفسیر اجتماعی قرآن

تفسیر اجتماعی از مهم ترین و جدیدترین روش های تفسیری در تراث اسلامی است که در دوران معاصر پدید آمده و در صدد است که از مقتضیات عصر جدید و علوم مختلف جهت فهم قرآن استفاده کند و…