مرور برچسب

تعطیلی حج

ویروس کرونا و بحران اقتصادی شهروندان در مکه

در سال‌های گذشته بیش از دو میلیون نفر در مناسک سالیانه حج شرکت می‌کردند. اما امسال به دلیلی گسترش ویروس کرونا مکه فقط در مقابل تعداد اندکی از افراد درهای خود را گشود.

حج امسال تعطیل می‌شود؟

یک روزنامه سعودی در مطلبی از احتمال لغو مراسم حج تمتع توسط مقامات این کشور خبر داد.

فرافکنی به سبک سعودی

در ارتباطی که با برخی از دوستان در دیگر کشورهای داشتم متوجه شدم که سعودی‌ها در میان مسلمانان اینچنین تبلیغ کرده‌اند که این ایران بوده که حج امسال را تحریم کرده است و از شنیدن…

نومیدی قاضی عسکر از برگزاری حج امسال

قاضی عسکر که پیش‌تر از این، از چدیت برای برگزاری حج امسال خبر داده بود، تأخیر صورت پذیرفته از سوی عربستان برای انجام مذاکرات مقدماتی حج را به نشانه برگزار نشدن حج امسال تلقی…