مرور برچسب

تاریخ و تمدن

سنجش سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر تاریخی همراه با ارائه چند پیشنهاد

در پاسخ به فراخوان مقام معظم رهبری، گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام با پشتیبانی میز تمدن اسلامی هم‌اندیشی نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر…