مرور برچسب

بیژن عبدالکریمی

دشمنان آزادی دانشگاهی

بزرگ‌ترین تهدیدهای بیرونی آزادی دانشگاهی از جانب ایدئولوژی‌ها و حكومت‌ها می‌آیند؛ و بیش از همه از جانب دولت‌هایی كه در خدمت ایدئولوژی‌ها هستند.

کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت» منتشر شد

کتاب «حسین بن علی در افق معاصرت» در دو مجلّد توسّط انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد. در توضیحات مجلّد نخست که به کوشش «بیژن عبدالکریمی و معصومه بوذری» به چاپ رسیده و عنوان فرعی آن…

حسین(ع) مظهر مقابله با استبداد دینی است

بیژن عبدالکریمی: روشنفکران چپگرای ما، به نام مبارزه با ظلم، ظلم بزرگی به ایرانیان می کنند و به نام مقابله با استبداد دینی، می خواهند یکی از مظاهر بزرگ مبارزه با استبداد دینی…

آغاز موج چهارم نیهیلیسم؛ تولد زامبی‌های وراج با دهان‌های گشاد؛ در گفت‌وگو با بیژن عبدالکریمی مطرح…

به اعتقاد عبدالکریمی در روزگار ما دوران بسط نوعی "خشونت‌گرایی" در جوامع است. اگر پیشتر، خشونت و استبداد وصف "کانون‌های قدرت" بود، اکنون این صفات را در جای جای جامعه می‌توان…

روند رو به افول فرهنگ در جهان

بیژن عبدالکریمی: ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که تمدن جدید غربی سیطره دارد و فرهنگ متناسب با فرهنگ مدرن، بیشتر فرهنگ‌های عصر روشنگری و فرهنگ‌های لیبرالیسم است و خود این‌ها…

فردید و فلسفه اسلامی

بیژن عبدالکریمی در کتاب " هایدگر در ایران " به نظرگاه فردید درباره فلسفه اسلامی اشاره می‌کند و از نگاه او با عنوان " بصیرت‌های اصیل درباره سنت تفکر اسلامی " یاد می‌کند.