مرور برچسب

بیداری اسلامی

مفهوم بیداری اسلامی از نگاه محمد عابد الجابری

پروژه جابری، بازسازی فکر عربی ـ اسلامی بر اساس عقلانیت جدید است. برای فراهم آمدن فضای مناسب در جهت شکل‌گیری یک عقل عربی اسلامی امروزی و کارآمد، باید مفاهیم ناظر به این عقل،…

سهم و تکلیف ما در آشفتگی جهان اسلام چیست؟

آشفتگی و آشوب بی نظیری تمام منطقه را فراگرفته است. حالتی شبیه درد زایش های سخت و تازه. موجی از پرسش های بی پاسخ و ابهامهای گیج کننده در تحلیل های سیاسی و راهبردی به چشم…