مرور برچسب

بررسی مطبوعات

مرور مطبوعات /ریشه‌های ساختاری یک نامه

بیش از هر چیز واکنش‌ها نسبت به نامه آیت‌الله یزدی مطبوعات امروز را تحت تأثیر قرار داده بود. انتشار ویدئویی از برخورد گشت ارشاد با یک دانشجو نیز واکنش‌هایی در پی داشت و چند…

مرور مطبوعات / احساسات مردم را جدی بگیریم!

بازتاب سخنان جامعه‌شناسان در دیدار با ریاست‌جمهوری، مطالبی چند درباره دانشگاه و تاریخچه آن، و انتقاداتی از عملکرد تلویزیون از عناوین مورد توجه مطبوعات بود. «فتوای ورزشی با…